Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Naredbe break i continue

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Nekad je poželjno imati mogućnost izlaska iz petlje, mimo glavnog uslova. Naredba break osigurava “naprasni” izlaz, odnosno prekid vrtenja bilo koje petlje.

Naredba continue usko je povezana s break, ali se znatno ređe koristi. Njen je zadatak da otpočne sledeću iteraciju petlje u kojoj se program vrti. Ona se koristi samo u petljama, za razliku od break koji se koristi i kod switch skretnice.

Zaustavljanje petlje (break)

Možete izaći iz petlje u bilo kom trenutku, koristeći ključnu reč break. Ovo je korisno kada želite da petlja prestane da se vrti, jer je ispunjen neki drugi uslov koji nije osnovni uslov izlaska iz petlje.

#include <stdio.h>
int main()
{
 int i;
 while (i < 10)
 {
  i++;
  printf("%d\n", i);
  if (i == 5) break;
 }
 return 0;
}

Preskakanje kruga (continue)

Možete koristiti ključnu reč continue, da bi preskočili ostatak trenutnog prolaska kroz petlju i počeli novi prolaz. Sledeći primer nikada neće ispisati „Zdravo“ zbog ključne reči continue, ali će brojač biti uvećan u svakom krugu:

#include <stdio.h>
int main()
{
 int i;
 while (i < 10)
 {
  i++;
  continue;
  printf("Zdravo\n");
 }
 printf("Vrednost i je sada %d", i);
 return 0;
}

Literatura