Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Predefinisani makroi u jeziku C

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

C standard specificira nekoliko makroa koje moraju biti definirani. Neki od njih su:

Makro Značenje
DATE Datum preprocesiranja
TIME Vrijeme preprocesiranja
FILE Ime datoteke s izvornim kodom
LINE Trenutna linija koda
func Ime funkcije

Njihove vrednosti možemo ispisati na sledeći način:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("Ime datoteke: %s.\n", __FILE__);
  printf("Datum: %s.\n", __DATE__);
  printf("Vrijeme: %s.\n", __TIME__);
  printf("Linija koda: %d.\n", __LINE__);
  printf("Ime funkcije: %s.\n", __func__);
  return 0;
}

Ovi se makroi najčešće koriste za ispis poruka o greškama, kao u sljedećem primjeru:

if(n != m)
  printf("Greska: linija %d, datoteka %s\n", __LINE__, __FILE__);

Izvor: M. Jurak, Programski jezik C, predavanja 2003/04.