Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Strune u jeziku C

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

String (struna ili niska) je jednodimenzionalni niz tipa char. Da bi se znalo gde se završava string dopisuje mu se takozvani zavšni ili NULL znak: \0, koji je sastavni deo stringa. Rad sa stringovima predstavija specifičan način korišćenja niza znakova.

String konstante

Za C kompajler string konstanta je svaki niz znakova između navodnika. Znaci između navodnika plus završni znak se registruju u nizu susednih memorijskih lokacija. Zbog prisustva završnog znaka string konstanta “C” nije jednaka znakovnoj konsranti C, jer je “C” niz od dva znaka: C i \0. Prazna string konstanta “ “ se sastoji samo od završnog znaka.

Inicijalizacija struna

Stringovi se mogu inicijalizovati korišćenjem string konstanti. Na primer, operator

static char s[] = "IBMPC";

inicijalizuje statički niz s datom string konstantom. Ovaj način inicijalizacije predstavlja skraćeni oblik inicijalizacije niza

static char s[] = {'I', 'B', 'M', 'P', 'C', '\O'};

Ako bi se u inicijalizaciji izostavio završni znak to više ne bi bio string već samo niz znakova.

Kao i kod drugih nizova, ime s predstavlja pokazivač na nulti element niza, tako da važi:

s=&s[0],*s='I', i *(s+1)=s[1]='B'

Izvor: profesor Katarina Veljković