Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Višedimenzioni nizovi u jeziku C

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Nizovi koje smo do sad koristili se zovu jednodimenzioni nizovi, jer imaju, ono što bismo zamislili kao jednu kolonu elemenata. Dvodimenzioni nizovi imaju redove i kolone.

Postoje i trodimenzioni nizovi i višedimenzioni, ali se oni ne koriste često. Evo primera kako se deklariše dvodimenzioni niz i kako se koristi. Ovaj primer koristi dve petlje, jer moramo proći i kroz redove i kroz kolone.

/* Primer inicijalizacije matrice 3x3 */
#include <stdio.h>

int main()
{
  int i, j, a[3][3];

  for (i=0; i<3; i++) 
    for (j=0; j<3; j++) a[i][j] = i * j;

  for (i=0; i<3; i++) 
  {
    for (j=0; j<3; j++) printf("%5d", a[i][j]);
    printf("\n");
  }

  return 0;
}

Izvor: profesorka.wordpress.com