Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Nasleđivanje u programskom jeziku C++

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Prilikom nasleđivanja, izvedena klasa (naslednica) preuzima sve osobine i metode roditeljske klase, nakon čega ih možemo redefinisati po potrebi.

Primer

Imamo osnovnu klasu Junak i izvedenu klasu Ork. U izvedenoj klasi je redefinisana metoda zdravo, tako da Ork sada ima drugačiji pozdrav:

#include <iostream>

class Junak {
 public:
  void zdravo() {
   std::cout << "Zdravo!" << std::endl;
  }
};

class Ork : public Junak {
 public:
  void zdravo() {
   std::cout << "Arghhh!" << std::endl;
  }
};

int main() {
 Junak igrac;
 igrac.zdravo();

 Ork neprijatelj;
 neprijatelj.zdravo();
}