Deo zbornika Uvod u web

Osnovni selektori u CSS-u

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Tri glavna selektora u CSS-u su selektor taga, selektor klase i id selektor. U praksi, uglavnom koristimo prva dva, dok se upotreba id selektora ne preporučuje.

Selektor taga (za osnovne stilove)

Svaki HTML tag može služiti kao selektor u CSS-u, a pravila primenjena na njega će važiti za sve iste tagove. Na primer, možemo promeniti boju svih pasusa na stranici, na sledeći način:

p {
  color: crimson;
}

Tag selektor služi za definisanje osnovnih stilova na projektu.

Selektor klase (najčešće se koristi)

Svi HTML tagovi podržavaju atribut class, koji se koristi za klasifikovanje elemenata. Kada selektujemo klasu u CSS-u, dodajemo tačku ispred njenog naziva. Na primer, ako imamo ovakav HTML:

<p>Ja se ni po čemu ne ističem.</p>
<p>Ja se ni po čemu ne ističem.</p>
<p class="istaknuto">Ja se ni po čemu ne ističem.</p>

napisaćemo pravilo na sledeći način:

.istaknuto { 
  font-style: italic;
}

Svaki element sa klasom istaknuto biće prikazan crvenim podebljanim slovima.

ID selektor (izbegavati)

id atribut se koristi za dodelu jedinstvenog identifikatora HTML elementu, na sledeći način:

<p>Ja nisam jedinstven.</p>
<p>Ja nisam jedinstven.</p>
<p id="pera">Ja sam jedinstven.</p>

Kada selektujemo id u CSS-u, potrebno je da ispred naziva dodamo znak # odnosno tarabu:

#pera { 
  color: lime;
}

ID selektor se koristi samo za specifične slučajeve i njegovu upotrebu u CSS-u treba izbegavati:

  • stilovi napisani za ID selektor nisu višekratno upotrebljivi, a suština dizajna je da definišemo elemente koji se višekratno koriste.
  • id atribut u HTML-u se uglavnom koristi za Javascript. Ako ga takođe koristimo za CSS, nakon uklanjanja stila za određeni element, logično je ukloniti i njegov id, nakon čega će aplikacija prestati da radi.

Grupno selektovanje

Preko grupnog selektora možemo dodati stil za više elemenata istovremeno. Na primer:

h1, 
h2, 
h3 { 
  font-weight: normal;
}

Prethodno pravilo je kraći način da napišemo sledeće:

h1 { 
  font-weight: normal;
}

h2 { 
  font-weight: normal;
}

h3 { 
  font-weight: normal;
}