Deo zbornika Uvod u web

Dodavanje CSS-a

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

CSS možemo pisati na tri načina:

 • unutar HTML elementa (style atribut)
 • unutar HTML stranice (<style> tag)
 • u zasebnom CSS fajlu (<link> tag)

Preporučen način je uključivanje zasebnog css fajla.

Pisanje unutar HTML elementa (style atribut)

Preko style atributa upisujemo CSS direktno u svaki HTML tag, na sledeći način:

<p style="background: yellow; color: red;">Zdravo svete</p>

Glavne mane ovog pristupa su:

 • nepregledno ređanje direktiva u jednom redu
 • ne možemo stilizovati više elemenata istovremeno
 • moramo ponavljati kod za svaki element
 • inline stil ima prioritet važenja, i opire se zajedničkom stilu

Dobra praksa je ukloniti sav inline CSS iz HTML fajla.

Pisanje unutar HTML stranice (<style> tag)

CSS možemo pisati unutar <style> taga, koji se obično stavlja u <head> dokumenta. Primer <style> taga:

 <style>
  h1 {
   color: red;
  }
  p {
   color: purple;
  }
 </style>

Ovaj pristup je znatno bolji od prethodnog iz više razloga:

 • pisanje direktiva je preglednije
 • možemo stilizovati više elemenata istovremeno
 • ne moramo ponavljati kod za svaki element
 • grupišemo sav CSS na jednom mestu unutar HTML stranice

Međutim, i ovaj pristup ima nedostataka:

 • ne možemo praviti zajednički dizajn za više stranica istovremeno
 • mešamo više jezika u jedan fajl, što je obično loše

Dodavanje zasebnog .css fajla je preporučen način pisanja CSS-a. CSS fajl se uključuje preko link taga, koji se stavlja u <head> dokumenta. Primer link taga:

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Ovaj metod ima niz prednosti, među kojima su:

 • pisanje CSS-a je veoma pregledno
 • možemo stilizovati više elemenata istovremeno
 • možemo stilizovati više stranica istovremeno
 • možemo koristiti alatke za proveru i formatiranje jezika
 • imamo jasnu podelu odgovornosti između jezika

Pošto imamo objedinjen dizajn na jednom mestu, možemo praviti višekratno upotrebljive CSS teme, za Wordpress i druge platforme.

Jedini nedostatak ovog pristupa je nešto sporije učitavanje. Zaseban fajl troši dodatni HTTP zahtev, a kada sve imamo unutar istog fajla ne trošimo više HTTP zahtev-a.

Problem brzine učitavanja se standardno rešava tako što tokom faze razvoja imamo odvojene CSS fajlove, a na kraju, u produkciji, sve to spojimo, minifikujemo i ubacimo u HTML fajl.