Deo zbornika Uvod u web

Upotreba ema za tipografiju

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Upotreba ema i rema kao jedinica mere, umesto piksela, će svakom front-end developeru olakšati život.

Veličina ema je određena kontekstom. Ako podesimo veličinu slova od 16px na telu dokumenta, a potom koristimo 2em za naslove, oni će biti određeni inicijalnom veličinom slova. Na primer, ako ste već postavili tipografiju i klijent zatraži da sva slova budu malo veća, možete da promenite samo veličinu fonta za body i sva ostala slova će se proporcionalno promeniti.

Iste veličine

Desktop pregledači koriste 16 piksela kao standardnu veličinu slova. Zbog toga, primena bilo kojeg od sledećih pravila na telo dokumenta će dati isti rezultat:

body {
  font-size: 100%;
  font-size: 16px;
  font-size: 1em;
}

rem vs. em

Jedi­nica rem je uvedena da ukloni neke nedostatke jedinice em.

Jedi­nica rem se ponaša slično kao em, tj. relativna je u odnosu na visinu fonta. Međutim, umesto da je relativna u odnosu na font elementa, ona je relativna u odnosu na osnovni font stranice. Mnogi web dizajneri ne vole jedinicu em, jer zavisi od konteksta i često daje veću ili manju veličinu od očekivane, što je rem ispravila.

Zašto ime em? Nekada je slovo M korišćeno za određivanje veličine fonta, kao najšire od svih slova.

Izvor

  • Ben Frain, HTML5 i CSS3: Prilagodljiv web dizajn, Beograd, 2014.
  • Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin, HTML5, CSS3 i JavaScript za razvoj veb strana, Beograd, 2016.