Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Šta je funkcija?

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Najprostije, funkcija je parče koda čije izvršenje odlažemo za kasnije. Možemo reći da funkcije pomažu u raščlanjenju programa na manje programske celine, koje su primenjive i za druge, kasnije pisane programe.

Funkcije koje imaju ulaz i izlaz (vraćaju vrednost) nazivamo funkcije u užem smislu, dok one koje obavljaju niz radnji bez vraćanja vrednosti nazivamo procedure.

Matematička definicija

Obično se smatra da je funkcija procedura koju primenjujemo na nekom ulazu x kako bismo dobili izlaz f(x). Međutim, matematička definicija je drugačija:

Funkcija je skup uređenih parova, tako da je svaki element iz skupa X (domen) uparen sa tačno jednim elementom skupa Y (kodomen ili opseg)

Osnovna karakteristika funkcije je da za jednu ulaznu vrednost dobija najviše jedna izlazna vrednost.

Literatura