Deo zbornika Uvod u web

HTML atributi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

HTML elementi mogu imati atribute ili svojstva. Atributi pružaju dodatne informacije o elementu.

Atributi obično imaju naziv i vrednost, u formatu naziv="vrednost". Između naziva i vrednosti atributa uvek ide = (operator dodele). Na primer, ako pasusu želimo dodati klasu “lead”, pišemo:

<p class="lead">Dobrodošli</p>

Neki elemenati su neupotrebljivi bez atributa. Na primer link (a) mora imati putanju (href) kuda vodi, a slika (img) mora imati izvor (src) odakle vuče sliku.

Za druge elemente atributi su opcioni. Na primer titlovi (title) se pojavljuju kada nadnesemo miš nad neki element, kao dodatna informacija.

Specifikacija jezika propisuje imena atributa, i koji tag može imati koje atribute. U jednom tagu može biti više atributa. Spisak atributa po pripadnosti tagovima možete naći ovde.

Vežba: Dodaj atribute tagovima

Svi tagovi imaju prazne atribute. Dodaj sledeće vrednosti atributima:

  • href atributu dodaj vrednost https://skolakoda.org
  • title atributu dodaj vrednost O Školi koda
  • src atributu dodaj vrednost http://lorempixel.com/400/200/
<a href="">Škola koda</a>

<p title="">Škola koda je grupa prijatelja koje povezuje ljubav prema pisanju koda. Zajedno učimo HTML, CSS, Javascript, PHP, Python i druge jezike. </p>

<img src="">

Pokušaj da zaključiš čemu koji atribut služi. Probaj da ukloniš navodnike i vidiš hoće li raditi bez njih.

Nadnesi miš iznad pasusa da bi se pojavio titl.