Deo zbornika Uvod u web

HTML elementi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

HTML stranica je sastavljena od HTML elemenata. HTML element najčešće obuhvata otvarajuću oznaku, zatvarajuću oznaku, i sadržaj između, u sledećem formatu:

<naziv>sadržaj</naziv>

Tagovi se ne prikazuju u pregledaču, već njihov efekat. Naziv taga, koji se nalazi unutar uglastih zagrada, određuje kako se sadržaj prikazuje.

Osnovne HTML oznake

HTML je izvorno stvoren za formatiranje teksta. Neki od osnovnih HTML tagova su:

Naziv elementa Engleski naziv Početni tag Završni tag
naslov (ili zaglavlje) heading <h1> </h1>
pasus paragraph <p> </p>
podebljan bold <b> </b>
iskošen italic <i> </i>
link (ili sidro) anchor <a> </a>
slika image <img> nema
podeok division <div> </div>
novi red line break <br> nema

Trik za pamćenje: Tagovi su često skraćenice engleskih naziva.

Uparene i neuparene oznake

HTML tagovi mogu biti upareni ili neupareni (samozatvarajući). Upareni imaju otvarajući i zatvarajući tag, i sadržaj između, na primer:

<p>Zdravo svete</p>

Neupareni imaju samo jednu oznaku, koja istovremeno i otvara i zatvara tag, na primer <br/> ili <img />.

Uvek koristimo mala slova

Nazivi tagova su neosetljivi na velika i mala slova. Za pregledač, <DIV> je isto što i <div>. Ipak, World Wide Web Konzorcijum (W3C) preporučuje upotrebu malih slova u HTML standardu. Takođe, mala slova su obavezna za strože tipove dokumenata, kao XHTML. U Školi koda tagove uvek pišemo malim slovima.

Proba

Isprobaj neke od gornjih oznaka u editoru. Takođe, pokušaj da promeniš veličinu naslova u h2 ili h3.

<h1>Zdravo svete</h1>

<p>Dobrodošli na stranice Škole koda. Učimo <b>HTML</b> i <b>CSS</b>.</p>

<img src="/images/fore/sensei.png">