Deo zbornika Uvod u web

HTML stablo

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

HTML elementi su ugnježdeni jedni unutar drugih (deca unutar roditelja), tvoreći strukturu stabla.

HTML stablo podseća na porodično, pa svakom elementu možemo utvrditi pretke i naslednike. Glavna razlika je što HTML elementi imaju samo jednog roditelja.

Vežba

dom drvo

Uporedi sliku stabla sa kodom u editoru. Pronađi sličnosti i razlike:

<!doctype html>
<html lang="sr">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <meta name="description" content="Stranica o HTML stablu."/>
  <title>HTML stablo</title>
</head>

<body>

  <div id="content">

    <h1>Dobrodošli</h1>

    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Heckert_GNU_white.svg/64px-Heckert_GNU_white.svg.png" />

    <p>HTML struktura je razgranata. <em>Deca</em> elementi se nalaze unutar roditeljskih elemenata.</p>

    <p>Na primer, ova <strong>podebljana reč</strong> se nalazi unutar drugog pasusa.</p>

  </div>

  <div id="menu">

    <h2>Učimo web development</h2>

    <ul>
      <li><a href="https://skolakoda.org/kursevi/ucimo-html/">HTML</a></li>
      <li><a href="https://skolakoda.org/kursevi/ucimo-css/">CSS</a></li>
      <li><a href="https://skolakoda.org/kursevi/ucimo-javascript/">Javascript</a></li>
      <li><a href="https://skolakoda.org/kursevi/ucimo-php">PHP</a></li>
    </ul>

  </div>

</body>

</html>

Kao što možeš videti, sadržaj glave se ne prikazuje na ekranu, samo sadržaj tela stranice.