Deo zbornika Uvod u web

Imenovanje fajlova i foldera

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Na webu fajlove i foldere uvek imenujemo malim slovima.

Potrudite se da nazivi fajlova ne sadrže razmake ni čudne znakove. Koristite samo slova, srednju crtu (-), donju crtu (_) i brojeve. Posebno vodite računa da naziv svakog fajla bude smislen.

Operativni sistem Windows ne razlikuje mala i velika slova u nazivu fajlova, dok Linux i Mac razlikuju. Ako stranice napravimo na Windows računaru, a objavimo na serveru koji ima Linux, može se desiti da neki linkovi puknu (npr. About.html). Zato je najbolje u nazivima fajlova i foldera koristiti samo mala slova.

index.html fajl

Početna stranica svakog sajta treba da se zove index.html.

Serveri obično serviraju podrazumevan indeksni fajl kada URL adresa vodi do foldera, umesto do samog fajla. Većina servera će prvo potražiti da li postoji index.html stranica, koju servira kao podrazu­mevanu.

Kad koristimo podrazumevani indeksni fajl adresa je kraća, jer ne moramo pisati naziv fajla. Na primer, URL adresa može biti skolakoda.org/kursevi/, umesto skolakoda.org/kursevi/index.html.

Ako ne dodamo indeksni fajl, neki serveri će izlistati posetiocima sadržaj foldera. Ako ne želite da neko „zaviruje” u vaše fajlove, treba da dodate index.html ili podesite kontrole pristupa.