Deo zbornika Napredni Javaskript

Ispitivanje prototipa

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Postoji više načina da ispitamo koji objekat je korišten kao prototip novokreiranog objekta.

isPrototypeOf()

Svi objekti imaju metod isPrototypeOf(), koji odgovara da li se određeni objekat koristi kao prototip drugog. Na primer, imamo objekat majmun:

const majmun = {
  hrana: 'banane',
  dise: 'vazduh'
}

Onda napravimo konstruktorsku funkciju Covek() i postavimo prototype da ukazuje na objekat majmun:

function Covek(ime) {
  this.ime = ime
}

Covek.prototype = majmun

Kada kreiramo novi objekat pomoću konstruktorske funkcije Covek, njegov prototip će biti majmun, što možemo proveriti pomoću metode isPrototypeOf():

const majmun = {
  hrana: 'banane',
  dise: 'vazduh'
}

function Covek(ime) {
  this.ime = ime
}

Covek.prototype = majmun

const darvin = new Covek('Darvin')
console.log(majmun.isPrototypeOf(darvin))

Object.getPrototypeOf()

Do prototipskog objekta možemo doći pomoću metode Object.getPrototypeOf(), na sledeći način:

const majmun = {
  hrana: 'banane',
  dise: 'vazduh'
}

function Covek(ime) {
  this.ime = ime
}
Covek.prototype = majmun

const darvin = new Covek('Darvin')

console.log(Object.getPrototypeOf(darvin) === majmun)
console.log(Object.getPrototypeOf(darvin).hrana)

U prastarim okruženjima (pre ES5), koja nemaju metod Object.getPrototypeOf(), možemo da koristimo specijalno svojstvo __proto__ u istu svrhu:

darvin.__proto__=== majmun // true

Svojstvo __proto__ se izbacuje iz upotrebe, pa se preporučuje upoterba Object.getPrototypeOf().

Imajte na umu da svojstvo __proto__ nije isto što i prototype, jer prvo je svojstvo instance, a drugo konstruktor funkcije.

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.