Deo zbornika Napredni Javaskript

Metodi call i apply

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Objekti funkcije u Javascriptu imaju metode call() i apply(), koje omogućuju objektima da pozajme metode od drugih objekata i pozovu ih kao svoje.

Ovo je lak i moćan način za ponovnu upotrebu koda.

Primer: objekat sa metodom

Na primer, objekat ninja ima metodu pozdrav(), koja koristi this.nadimak da se predstavi:

const ninja = {
 nadimak: 'Ninja',

 pozdrav(prijatelj) {
  console.log('Zdravo prijatelju ' + prijatelj + ', ja sam ' + this.nadimak)
 }
}

ninja.pozdrav('Betmen')

call

Sad ćemo kreirati drugi objekat guru, koji sadrži svojstvo nadimak. On može pozvati metod pozdrav() objekta ninja, kao da je njegov. Ovo je moguće pomoću metoda call() sa funkcije objekta pozdrav():

const ninja = {
 nadimak: 'Ninja',

 pozdrav(prijatelj) {
  console.log('Zdravo prijatelju ' + prijatelj + ', ja sam ' + this.nadimak)
 }
}

const guru = {
 nadimak: 'Javascript guru'
}

ninja.pozdrav('Betmen')
ninja.pozdrav.call(guru, 'Superhik')

Šta se dođavalo desilo ovde? Pozvali smo ugrađenu metodu call(), sa objekta funkcije pozdrav(), tako što smo prosledili dva parametra - objekat guru i strunu 'Superhik'. Rezultat je da this sada ukazuje na objekat guru, a this.nadimak na 'Javascript guru'.

apply

Metod apply() radi isto što i call(), a razlika je u tome što se svi parametri nakon prvog prosleđuju kao niz. Sledeće dve linije koda su ekvivalentne:

ninja.someMethod.apply(guru, ['a', 'b', 'c'])
ninja.someMethod.call(guru, 'a' , 'b', ' c' )

Primer: pozajmljivanje map metode

document.querySelectorAll ne vraća niz (array) već listu čvorova (nodeList), koja nema map metodu. Međutim, možemo pozvati metodu niza map na listi čvorova, na sledeći način:

const pasusi = document.querySelectorAll("p")
Array.prototype.map.call(pasusi, x => x.innerText)

Literatura

 • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.