Deo zbornika Napredni Javaskript

Propagacija događaja naniže (capturing)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Propagacija događaja naniže, poznata kao hvatanje (capturing), je prva faza propagacije događaja kroz stranicu, tokom koje se događaj propagira od najopštijeg elementa ka ciljanom elementu.

Ako addEventListener metodi prosledimo true, slušač događaja će biti pozvan u fazi hvatanja. U tom slučaju, klik na dugme će prvo okinuti povratnu funkciju na dokumentu, pa tek onda na samom dugmetu.

Primer

U narednom primeru imamo slušače događaja na dugmetu, telu dokumenta, dokumentu i prozoru pregledača. Redosled dodavanja slušača nije bitan.

Klikni dugme i vidi kojim se redom povratne funkcije pozivaju:

<button id="dugme">Klikni me!</button>

<script>

document.getElementById('dugme').addEventListener('click', function() {
  alert('Klik na dugme')
}, true)

document.body.addEventListener('click', function() {
  alert('Klik na telo dokumenta')
}, true)

document.addEventListener('click', function() {
  alert('Klik na dokument')
}, true)

window.addEventListener('click', function() {
  alert('Klik na prozor')
}, true)

</script>

Ako kliknemo dugme, videćemo četiri poruke za sledeće događaje:

  • Klik na prozor
  • Klik na dokument
  • Klik na telo dokumenta
  • Klik na dugme