Deo zbornika Napredni Javaskript

For of petlja u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Petlja for... of služi za iteraciju iterabilnih kolekcija, kao što su nizovi, strune, mape i skupovi.

Na primer:

const niz = ['a', 'b', 'c']

for (const element of niz) {
  console.log(element)
}

I strune, koje su zapravo niz zna­kova, podržavaju for...of petlju. Na primer:

for (const znak of "Zdravo") {
  console.log(znak)
}

Petlja for...of ne podržava objekte, jer oni nisu iterabilne kolekcije.

Razlika između for in i for of

Kod niza, for...in petlja iterira samo indekse, dok for...of iterira vrednosti:

const niz = ['a', 'b', 'c']

console.log('stampa indekse')
for (const i in niz) {
  console.log(i)
}

console.log('stampa vrednosti')
for (const i of niz) {
  console.log(i)
}

For...in petlja prvenstveno služi da iterira ključeve objekta.

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.