Deo zbornika Napredni Javaskript

Iteratori i iterable u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Iterabla je svaka iterabilna struktura, poput niza i strune, koja implementira ponašanje iteracije. Iterable možemo koristiti u for...of petlji.

Ponašanje iteracije se implementira pomoću iteratora.

Iteratori

Iterator je objekat koji ima poseban metod next(), koji vraća objekat sa dva svojstva - value i done. Nakon što pomoću next() završimo iteriranje svih vrednosti kolekcije, svojstvo done postaje istinito.

Naredna funkcija prima niz i vraća iterator, koji kao vrednosti koristi članove niza:

function praviIterator(niz) {
 let i = 0

 return {
  next() {
   if (i < niz.length) return {
    value: niz[i++], 
    done: false
   }
   return {done: true}
  }
 }
}

const iterator = praviIterator(['Zdravstvuj', 'svete'])

console.log(iterator.next().value)
console.log(iterator.next().value)
console.log(iterator.next().done)

Vrednostima iteratora se pristupa tako što više puta pozivamo metod next(), koji vraća objekat sa svojstvima value i done. Po završetku iteracije, done postaje true.

Iterable

Iterabla je objekat koji implementira ponašanje iteracije. Iterable možemo koristiti u petlji for...of. Ugra­đeni tipovi, kao nizovi i strune, su iterable. Svaki objekat postaje iterabilan kada:

 1. Ima metod pod ključem [Symbol. iterator].
 2. Koji vraća iterator objekat sa metodom next().

Na primer:

const iterabla = {
 0: 'Zdravo',
 1: 'svete' ,
 2 : 'iteratora',
 duzina: 3,

 [Symbol.iterator]() {
  let index = 0
  return {
   next: () => {
    const value = this[index]
    const done = index++ === this.duzina
    return { value, done }
   }
  }
 }
}

for (const i of iterabla)
 console.log(i)

Pošto ovaj objekat sadrži metod [Symbol.iterator] (napravljen pomoću izraču­natih svojstava), on je iterabilan, odnosno prati iterabilni protokol. Ovaj objekat možemo koristi u for...of petlji.

Literatura

 • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.