Deo zbornika Napredni Javaskript

Projektni obrazac jedinac (singleton) u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Jedinac ili unikat (en. singleton) je projektni obrazac koristan kada treba kreirati samo jedan objekat određene vrste.

U klasičnim OO jezicima to znači da se instanca klase kreira samo jednom, a kada poku­šamo da kreiramo novi objekat iste klase, biće vraćena originalna instanca.

Implementacija pomoću objekta

Pošto u JavaScriptu objekti mogu postojati bez klase, jedinac je podrazumevani obrazac. Svaki objekat je jedinac. Najprostija implementacija unikatnog obrasca se vrši pomoću običnog objekta:

const jedinac = {}

Implementacija pomoću klase

Možemo koristiti i klasu da implementiramo singlton:

let primerak = null

class Jedinac {
 constructor() {
  if (!primerak) {
   primerak = this
  }
  return primerak
 }
}

const jedinac = new Jedinac()
// ... 1000 linija dalje u kodu ...
const jedinac2 = new Jedinac()
console.log(jedinac === jedinac2)

Iako koristimo naredbu new, zapravo se kreira samo jedna instanca, koja se vraća u narednim pozivima. Ako slučajno pokušamo da napravimo više instanci u programu, klasa će uvek vraćati isti objekat.

P.s. Promenljiva primerak ne treba da bude globalna, već zatvorena u modul.

Literatura

 • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.