Deo zbornika Napredni Javaskript

Prevođenje brojčanih sistema u Javaskriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Ponekad je potrebno prevesti brojeve iz binarnog ili heksadecimalnog formata, koji koristi računar, u dekadni, koji ljudi koriste.

Prevođenje binarnih brojeva u dekadne

Funkcija parseInt(), kada joj se prosledi binarni broj unutar strune i 2 kao baza, vraća dekadni broj. Na primer:

parseInt('101', 2)

Od ES6 verzije možemo samo dodati prefiks Ob za prevođenje binarnih brojeva:

0b101

Prevođenje heksadecimalnih brojeva u dekadne

Takođe, možemo koristiti prefiks 0x za prevođenje heksadecimalnih vrednosti. Na primer:

0xff

Prevođenje dekadnih brojeva u binarne

Metoda x.toString(2), kada se prosledi 2 kao baza, vraća binarni broj unutar strune. Na primer:

5..toString(2)  // moraju dve tačke ili zagrada oko broja