Deo zbornika Napredni Javaskript

Skup u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Skup (Set) je kolekcija jedinstvenih vrednosti. Za razliku od niza, skup ne dozvoljava dodavanje iste vrednosti dva puta. U skupu možemo koristiti bilo koji tip vrednosti.

Skup je namenjen za brzu proveru članstva (nizovi su prilično spori za pro­veru članstva). Operacije skupa su slične operacijama mape:

const skup = new Set()
skup.add('Ivana')
skup.add('Ana')
skup.delete('Ana')
console.log(skup.has('Ana'))

Možemo da kreiramo skup pomoću niza ili bilo kog drugog iteratora:

const imena = new Set(['Marko', 'Darko', 'Ivana', 'Ana'])

Kada u skup dodamo vrednost koja već postoji, neće se desiti ništa. Slično, ako iz skupa izbrišemo vrednost koja ne postoji, neće se desiti ništa.

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.