Deo zbornika Praktični Frontend

Kako napraviti prilagodljivi grid sistem u Sass-u?

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

U nekoliko prostih koraka napravićemo sistem rešetki (grid), sličan onom koji koristi Bootstrap. Grid sistem zapravo simulira tabelu, koja nam omogućava napredno pozicioniranje HTML elementa. Kao i svaka tabela, sastoji se od redova i kolona.

Priprema terena

Po defaultu, CSS uračunava unutrašnji razmak (padding) u širinu elementa. Mi želimo da menjamo unutrašnji razmak po potrebi, a da širina elementa ostaje ista. Zato svima dodajemo box-sizing: border-box:

* {
 box-sizing: border-box;
}

Definisanje varijabli

Prvo, definišemo broj kolona i razmak između njih:

$columns: 12;
$spacing: 20px;

Možemo imati kolona koliko hoćemo, ali ljudi često biraju 12 jer je deljivo sa mnogim brojevima (6, 4, 3).

Pravljenje grida

Kolonama podešavamo float: left, kako bi se poređale jedna pored druge. Podrazumevana širina će im biti 100%, za najmanje uređaje. Pored toga, daćemo padding-right radi razmaka, svakoj koloni osim poslednje:

[class*='col-'] {
 float: left;
 width: 100%;
 &:not(:last-of-type) {
  padding-right: $spacing;
 }
}

Pošto sve kolone unutar reda imaju float, red mora imati overflow: auto da bi sačuvao svoju visinu:

.row {
 overflow: auto;
}

Funkcija grid prima željenu veličinu i pravi sve kolone za tu veličinu. Grid pravimo tako što broj kolona podelimo sa širinom stranice, i svakoj damo odgovarajuću širinu:

@mixin grid($size, $breakpoint) {
 @media (min-width: $breakpoint) {
  @for $i from 1 through $columns {
   .col-#{$size}-#{$i} {
    width: (100% / $columns) * $i;
   }
  }
 }
}

Konačno, pozivamo funkciju prosleđujući joj tačke preloma koje želimo:

@include grid('sm', 544px);
@include grid('md', 768px);
@include grid('lg', 1200px);

Upotreba

Prilagodljivi grid sada možemo koristiti na sledeći način:

<div class="row">
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-1">Hello World</div>
</div>

Ovo znači da će naš sadržaj:

 • na malim uređajima zauzimati 6 kolona od 12 (pola ekrana)
 • na srednjim uređajima 4 kolone od 12 (trećinu ekrana)
 • a na velikim uređajima 1 kolonu od 12 (dvanaestina ekrana)

Na najmanjim uređajima će zauzimati punu širinu.

Ceo primer i izvorni kod možete naći ovde.