Deo zbornika Praktični Frontend

Kako organizovati frontend projekat koji raste?

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

arhitektura

Pre nego što počnemo, bitno je upoznati neke konvencije:

 • src - direktorij u kome se nalaze izvorni fajlovi (pisani rukom)
 • build ili dist - direktorij u kome se nalaze prevedeni fajlovi, bilo da je u pitanju kompajliranje, pakovanje, minifikacija (automatski generisani)
 • libs ili vendor - direktorij u kome se nalaze biblioteke koje koristimo na projektu

Veoma je bitno ove stvari držati odvojenim.

Korak 1: Osnovna struktura

U početku naš projekat ima samo jedan nivo dubine, tj. svi folderi su na istom niovou:

css/
 main.css
js/
 main.js
fonts/
images/
libs/       // sve biblioteke idu ovde

Veoma je važno da na samom početku projekta sav kod “treće strane” (biblioteke koje nismo mi pisali) smestimo u poseban direktorij, kako se ne bi mešalo sa našim kodom. Obično se za biblioteke korisi konvencija libs, vendor i slično.

Korak 2: Kreiranje podfoldera i razlaganje

Već u startu neke stvari možemo svrstati zajedno, na primer fontove i slike u assets folder, a neke fajlove (css, js) razložiti na manje celine:

assets/
 fonts/
 images/
css/       // razdvajamo css na manje fajlove
 colors.css
 header.css
 main.css
 footer.css
js/        // razdvajamo js na manje fajlove
 header.js
 main.js
 footer.js
libs/

Imajte na umu da se preveliki CSS i Javaskript fajlovi smatraju veoma lošom praksom. Čim fajl pređe 200-injak linija koda (okvirni orjentir), trebalo bi da ga razložimo.

Korak 3: Uvođenje build procesa

Ako je projekat zaista velik, neophodno je uvesti automatizaciju, odnosno build proces. Sada naš izvorni kod pišemo isključivo u src folderu, potom se on kompajlira (spaja, čisti, minifikuje) u dist ili build folder. Za build automatizaciju potrebno je instalirati i podesiti Gulp, Grunt, Webpack ili nešto slično.

Takođe, brigu o bibliotekama preuzima neki paket menadžer (npm, bower, yarn. jspm…). Više ne skidamo fajlove sa interneta ručno, već samo dodajemo željenu biblioteku na spisak, a paket menadžer je sam nalazi, skida i ažurira. U zavisnosti od toga koji paket menadžer koristimo, folder će biti nazvan node_modules, bower_components i slično.

assets/
 fonts/
 pictures/
 logos/
src/        // ovde su izvorni fajlovi na kojima radimo
 css/
  colors.css
  header.css
  main.css
  footer.css
 js/
  header.js
  main.js
  footer.js
dist/        // ovde idu izbildovani fajlovi
 css/
  style.min.css
 js/
  script.min.js
node_modules/    // npm preuzima brigu o bibliotekama

Ako ste iskusniji, možete odmah postaviti celu strukturu, ali u početku je bolje da stvari idu polako. Naravno, vaša struktura uopšte ne mora izgledati ovako, ali bitno je da sve vreme brinete o rastu i arhitekturi.