Deo zbornika Uvod u web

Šta znači kaskadiranje?

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Stilovi se nazivaju kaskadnim zato što se njihovo važenje prenosi sa roditeljskih elemenata na naslednike, pa poslednji naslednik u nizu prima kumulativni efekat prethodnih stilova.

Naredni primer pokazuje kako funkiconiše kaskadarinje:

<style>
 div {
  font-size: 120%;
 }

 p {
  font-size: 120%;
 }

 span {
  font-size: 120%;
 }
</style>

<div>
 Ovaj tekst je u divu, ali nije u pasusu.
 <p>Ovaj tekst je u pasusu. <span>Ovaj tekst je u spanu unutar pasusa. </span></p>
</div>

Treba biti posebno pažljiv kada koristimo procente za veličinu slova, kako se osobina kaskadiranja ne bi okrenula protiv nas.