Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Komunikacija potprograma

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

moduli

Potprogrami su zasebne programske jedinice koje alociraju i različite (nepovezane) dijelove memorije za svoje varijable. Jedan potprogram ne zna za varijable drugoga, odnosno nema direktnog pristupa do adresa memorijskih lokacija na kojima su varijable drugih potprograma.

Drugim riječima, potprogrami i ne znaju za postojanje drugih potprograma. Stoga pri pozivu potprograma ili funkcije pozvanoj cjelini treba “prenijeti” ulazne podatke, a pri završetku pozvana cjelina treba vratiti rezultate programu koji ga je pozvao.

Postoji nekoliko načina razmjene podataka između potprograma:

Globalne varijable

U ovom načinu varijable kojima treba pristupati više programskih cjelina deklariraju se izvan svake od njih, u posebnom zajedničkom dijelu memorije kojem imaju pristup sve programske cjeline. Uobičajeno je reći da su globalne varijable vidljive u svim potprogramima.

Poziv po vrijednosti (call by value)

Kopira se vrijednost lokalne varijable iz pozivajuće procedure, u lokalnu varijablu pozvane procedure. Ako pozvana procedura promijeni vrijednost varijable, to utječe samo na lokalnu kopiju u pozvanoj proceduri.

Poziv po adresi (call by reference)

Pozvana procedura dobiva pristup lokalnim varijablama iz pozivajuće procedure. Pozvana procedura može trajno promijeniti vrijednost varijablama čije su adrese prenesene.

Opseg i trajanje varijabli

Pojmovi dosega i trajanja varijabli važni su za razumijevanje prijenosa podataka (vrijednosti varijabli) između potprograma. Trajanje varijable je važno ako želimo zadržati vrijednost lokalne varijable pri ponovnom pozivu potprograma – u tom slučaju lokalnu varijablu treba deklarirati kao “statičku”, ali tu mogućnost nemaju svi jezici.

Izvor: N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, Programiranje i algoritmi I, Zagreb, 2005.