Deo zbornika Napredni Javaskript

Kreiranje obećanja u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Osim što možemo koristiti funkcije koje vraćaju obećanja, možemo ih i sami praviti. Sintaksa je sledeća:

const obecanje = new Promise((ispuni, odbij) => {
 if (/* postoji rezultat */) {
  ispuni(rezultat) // rešeno
 } else {
  odbij(razlog) // odbijeno
 }
})

Jedini parametar objekta Promise je povratna funkcija koja prima dve metode, poznate kao resolve i reject. Prvu pozivamo sa rezultatom, a drugu sa greškom kao argumentom.

Primer: random obećanje

Na primer, možemo napraviti obećanje koje ima pola-pola šanse da se ispuni:

const obecanje = new Promise(function (razresi, odbij) {
 if (Math.random() > 0.5) {
  razresi("Ispunjeno")
 } else {
  odbij("Odbijeno")
 }
})

obecanje
 .then(rezultat => console.log(rezultat))
 .catch(greska => console.log(greska))

Primer: odloženo obećanje

Primer obećanja koje nakon 1 sekund vraća poruku:

const obecanje = new Promise(function(resolve, reject) {
 setTimeout(() => resolve('Ispunjeno'), 1000)
})

obecanje.then(data => console.log(data))

Kod ovog obećanja ne upravljamo greškom jer ono uvek uspeva.

Primer: čitanje fajla

Asinhrono čitanje fajla u Node.js-u se vrši na sledeći način:

const fs = require('fs')

fs.readFile('imena.txt', (err, data) => {
 if (err) {
  console.log(err)
 } else {
  console.log(data.toString())
 }
})

Od toga možemo kreirati obećanje na sledeći način:

const fs = require('fs')

function citajPomocuObecanja(fajl) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  fs.readFile(fajl, (err, data) => {
   if (err) {
    reject(err)
   } else {
    resolve(data.toString())
   }
  })
 })
}

Unutar povratne funkcije pozivamo metod fs.readFile(). Ako se fajl uspešno učita, prosleđujemo rezultat pomoću resolve(), a ako postoji greška, pozivamo reject().

Obećanje koje smo kreirali koristimo na sledeći način:

citajPomocuObecanja('imena.txt')
 .then(text => console.log(text))
 .catch(error => console.error(error))