< Nazad na kurseve

Uvod u backend servise kroz Node.js

Email Twitter LinkedIn Facebook Google
Uvod u backend servise kroz Node.js

Nauči Node.js i NPM ekosistem. Nauči da praviš backend API koji opslužuje Android, IOS i web aplikacije. Nauči da prikupljaš, obrađuješ i služiš podatke.

Preduslov za ovaj kurs je osnovno znanje Javaskripta.

Uvod u Node.js

NPM (Node Package Manager)

Asinhrono programiranje

Rad sa fajlovima

Žetva podataka (web scraping)

Server i služenje podataka

Striming (tečenje) podataka

Express za serverske aplikacije

WebSocket za aplikacije u realnom vremenu

Rad sa bazama podataka