Deo zbornika Uvod u web

Merne jedinice u CSS-u

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Merne jedinice u CSS-u se dele na relativne i apsolutne.

Relativne

 • px: piksel, veličina jedne tačke na ekranu uređaja
 • %: procenti, relativni u odnosu na roditeljski element
 • em: visina fonta elementa
 • rem: visina osnovnog fonta stranice
 • ex: visina znaka x u fontu elementa
 • vh: visina vidnog polja u procentima
 • vw: širina vidnog polja u procentima

Apsolutne

 • in: inči
 • cm: santimetrl
 • mm: milimetri
 • pt: tačke
 • pc: pajkovi

Pojašnjenje

Kada koristite procente, imajte na umu da su relativni u odnosu na roditeljski element, a ne na veličinu stranice. Na primer, ako u <div> tagu koji je širok 500px imamo <div> tag sa širinom postavljenom na 50%, unutrašnji <div> će biti širok 250 piksela.