Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Pisanje razumljivih izraza

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Za dobrog programera neophodno je da poznaje sva pravila programskog jezika, jer će verovatno češće i više raditi na tuđem nego na svom kôdu. S druge strane, programer u svojim programima ne mora i ne treba da koristi sva sredstva izražavanja tog programskog jezika, već može i treba da ih koristi samo delom, oprezno i uvek sa ciljem pisanja razumljivih programa. Sve ovo se odnosi na mnoge aspekte pisanja programa, uključujući pisanje izraza.

Preporučuje se pisanje izraza u jednostavnom i intuitivno jasnom obliku. Na primer, umesto:

(!(c < '0') && !(c > '9'))

bolje je:

(c >= '0' && c <= '9')

Zagrade, čak i ako nisu neophodne, mogu da olakšaju čitljivost. Prethodni primer može da se zapiše na sledeći način:

((c >= '0') && (c <= '9'))

Suviše komplikovane izraze treba zameniti jednostavnijim i razumljivijim. Kernigen i Pajk navode primer:

*x += (*xp=(2*k < (n-m) ? c[k+1] : d[k--]));

i bolju, jednostavniju varijantu:

if (2*k < n-m)
  *xp = c[k+1];
else
  *xp = d[k--];
*x += *xp;

Izvor: Predrag Janičić i Filip Marić, PROGRAMIRANJE 2, Osnove programiranja kroz programski jezik C, Matematički fakultet, Beograd, 2017.