Deo zbornika Praktični Frontend

Postavljanje sistema boja sa Sass-om

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

boje

Da bismo dosledno primenili dizajn, veoma je bitno na početku postaviti sistem boja na frontendu. Recimo da smo od dizajnera dobili ovu paletu osnovnih boja i ovu paletu sivih nijansi.

Korak 1: definisanje varijabli

Prvo prevodimo kodove boja u format čitljiv za ljude (sa ovom alatkom) i pravimo odgovarajuće varijable.

// osnovne boje
$jacaranda: #410533;
$wheat: #F4D7BD;
$fire: #A53F05;
$red-berry: #8C1C00;
$rosewood: #590C01;

// sive nijanse
$black: #050505;
$cod-gray: #0D0D0D;
$mine-shaft: #262626;
$bombay: #B4B5B7;
$white: #FEFEFE;

Sada smo uspostavili paletu boja za projekat, i nadalje ćemo koristi isključivo varijable. Na primer:

.primary-btn {
 color: $fire;
 background-color: $white;
}

Ukoliko neku boju nemamo u varijablama, ili ćemo je dodati ili je nećemo koristiti, kako bi dizajn ostao dosledan.

Korak 2: pravljenje pomoćnih klasa

Pored varijabli, trebaju nam i pomoćne klase za boju slova i pozadine. Da ne bismo ručno pravili sve te klase, napravićemo funkciju (mixin) kojoj prosleđujemo ime boje i njenu vrednost, a ona pravi CSS klase nazvane po toj boji:

@mixin color($name, $value) {
 .#{$name} {
  color: $value;
 }
 .#{$name}-bg {
  background-color: $value;
 }
}

Nakon toga pozivamo funkciju color sa svim bojama koje želimo:

@include color('jacaranda', $jacaranda);
@include color('wheat', $wheat);
@include color('fire', $fire);
@include color('red-berry', $red-berry);
@include color('rosewood', $rosewood);

@include color('black', $black);
@include color('cod-gray', $cod-gray);
@include color('mine-shaft', $mine-shaft);
@include color('bombay', $bombay);
@include color('white', $white);

Kao rezultat dobijamo sledeće CSS klase:

.jacaranda {
 color: #410533;
}

.jacaranda-bg {
 background-color: #410533;
}

.wheat {
 color: #F4D7BD;
}

.wheat-bg {
 background-color: #F4D7BD;
}

.fire {
 color: #A53F05;
}

.fire-bg {
 background-color: #A53F05;
}

.red-berry {
 color: #8C1C00;
}

.red-berry-bg {
 background-color: #8C1C00;
}

.rosewood {
 color: #590C01;
}

.rosewood-bg {
 background-color: #590C01;
}

.black {
 color: #050505;
}

.black-bg {
 background-color: #050505;
}

.cod-gray {
 color: #0D0D0D;
}

.cod-gray-bg {
 background-color: #0D0D0D;
}

.mine-shaft {
 color: #262626;
}

.mine-shaft-bg {
 background-color: #262626;
}

.bombay {
 color: #B4B5B7;
}

.bombay-bg {
 background-color: #B4B5B7;
}

.white {
 color: #FEFEFE;
}

.white-bg {
 background-color: #FEFEFE;
}

Korak 3: upotreba klasa

Sada je naš sistem boja uspostavljen, i pomoćne klase možemo koristiti širom projekta na sledeći način:

<p class="fire">Vel quod quis quasi illo ea amet, omnis aliquid voluptatem officia.</p>

<button class="jacaranda-bg white">I agree!</button>

Ovo što sada imamo je sasvim solidan temelj za razvoj velikih projekata.

Eksperimentisanje

Ja sam nastavio još malo da eksperimentišem za svoju zabavu. Dodao sam suptilnu boju ivica i blago posvetljenje boje slova na hover, koristeći ugrađene funkcije darken i lighten:

@mixin color($name, $value) {
 .#{$name} {
  color: $value;
 }
 .#{$name}:hover {
  color: lighten($value, 10%);
 }
 .#{$name}-bg {
  background-color: $value;
  border-style: solid;
  border-color: darken($value, 5%);
 }
}

Eksperimentišite malo za svoju zabavu, ali za projekte stvarnog sveta preporučujem da se zaustavite na koraku 3.

Srećno!