Deo zbornika Uvod u web

Pozicioniranje elemenata

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Pozicija elementa (svojstvo position) određuje gde će on biti prikazan na stranici.

Postoje četiri šeme pozicioniranja, koje možemo podeliti u dve grupe: static i relative ne remete raspored, dok absolute i fixed iskaču iz normalnog toka.

Za svaku poziciju osim statične možemo koristiti dodatna svojstva: left, right, top i bottom.

Statična pozicija (static)

Podrazumevano pozicioniranje elemenata je statično (static).

To znači da svaki element zauzima svoje regularno mesto na ekranu.

Fiksna pozicija (fixed)

Fiksna pozicija fiksira element za ekran. Često se koristi kada želimo da header i footer budu prilepljeni na vrhu, odnosno dnu ekrana. Primer sintakse:

footer {
  bottom: 0;
  position: fixed;
}

Apsolutna pozicija (absolute)

Apsolutna pozicija raspoređuje element u odnosu na telo stranice ili prvog relativno pozicioniranog roditelja. Primer sintakse:

div {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 80px;
}

Relativna pozicija (relative)

Relativna pozicija je slična statičnoj, jer ostavlja element na svom uobičajenom mestu. Za razliku od statične, relativna pozicija reaguje na promenu svojstava left, right, top i bottom. Na primer:

div {
  position: relative;
  left: 5Opx;
  top: 5Opx;
}

Ovaj element se pozicionira relativno u odnosu na svoju poziciju u normalnom toku. U ovom slučaju, div će biti pomeren 50 piksela nadole i 50 piksela ulevo od svog normalnog položaja.

Relativna pozicija se često koristi za zadavanje referentnog okvira ugnježdenim apsolutno pozicioniranim elementima, bez ikakvog mrdanja samog elementa.