Deo zbornika Učimo Javascript

Pravljenje alijas funkcija

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Kada neke metode pozivamo veoma često, korisno je napraviti njihove aliase.

Prost primer

Ako neka metoda ne vraća vrednost (poput console.log), dovoljno je napraviti novi identifikator i proslediti mu naziv metode. Nadalje se u programu možemo služiti novim imenom:

const ispis = console.log

ispis('Zdravo svete')

Alijasi za selektore

Ako metoda vraća vrednost, onda alias moramo kreirati preko povratne funkcije:

const uzmi = id => document.getElementById(id)

const naslov = uzmi('naslov')
console.log(naslov)

Možemo napraviti alijase i za druge selektore, poput querySelector:

const $ = selektor => document.querySelector(selektor)

const naslov = $('#naslov')
console.log(naslov)

Alijas za dodavanje događaja

Ako nam je predugo da stalno kucamo addEventListener, možemo napraviti kraći alias. No, pošto događaje dodajemo na različite elemente, pitanje je kome dodati alias metodu? Alias treba dodati zajedničkom pretku svih elemenata koji primaju događaje, što je EventTarget klasa.

Alias on možemo dodati klasi preko prototype atributa, na sledeći način:

EventTarget.prototype.on = EventTarget.prototype.addEventListener

Složen primer

Aliase za selektor i dodavanje događaja možemo koristiti zajedno na sledeći način:

<h2 id="naslov">Zdravo</h2>

<script>

  const $ = selektor => document.querySelector(selektor)
  EventTarget.prototype.on = EventTarget.prototype.addEventListener

  $('#naslov').on('click', function() {
      alert('klik')
  })

</script>

Gornji primer upotrebe aliasa veoma podseća na jQuery biblioteku. To je zato što je jQuery nastao kao kolekcija aliasa.