Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Projektovanje modela

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Slijedeći korak u izradi programa je postavljanje modela, odnosno odabir metodologije pomoću koje se zadani problem može riješiti. Osnovna karakteristika ove faze izrade programa je potpuno razumijevanje zadanog zadatka te definiranje matematičkog modela, odnosno metodologije pomoću koje se zadatak može izvršiti. Model odnosno metoda za rješenje postavljenog problema proizlazi prije svega iz samog zadatka, te iz poznavanja:

  • fizike problema
  • tehničkih ili nekih drugih propisa i standarda
  • matematičkih metoda i
  • logike obrade ulaznih informacija s ciljem da se dobije izlazni rezultat.

U trenutku kada se postavi model, odnosno definira metodologija rješavanja problema, moraju biti definirani svi ulazni podaci, metodologija njihove obrade, te naravno izlazne informacije.

Potrebno je naglasiti da nema recepta za izradu modela. Kreiranje modela i metodologije obrade su umni i kreativni posao, koji prije svega ovisi o poznavanju postavljenog problema.

Ukoliko problem nije moguće riješiti pomoću postavljenog modela i metodologije “ručno” bez računala, model je neispravan i nije primjenjiv za programiranje na računalu.

Izvor: N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, Programiranje i algoritmi I, Zagreb, 2005.