Deo zbornika Uvod u web

Protokoli

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Da bi računari komunicirali u mreži, moraju se precizno pridržavati određenih protokola, odnosno redosleda koraka potrebnih da bi komunikacija bila uspešna.

HTTP

HTTP je protokol koji web serveri koriste za komunikaciju sa web pregledačima.

HTTP URL adrese imaju standardni oblik:

http://www.example.com/home/foo/

HTTP adrese su najčešći tip URL adresa na vebu.

FTP

FTP URL adrese se koriste da ukažu na fajlove na FTP serverima. FTP URL adrese imaju standardni oblik:

ftp://ftp.foo.com/home/foo

Pregledači koriste FTP za preuzimanje datoteke.

Mailto

Mailto URL se koristi za slanje elektronske pošte. Kada se izabere link koji sadrži mailto URL, pregledač koji podržava takve adrese će započeti novu poruku u podrazumevanoj aplikaciji e-pošte. U zavisnosti od toga kako su konfigurisani pregledač i klijent e-pošte, mailto adrese možda neće funkcionisati.

Mailto URL adresa se razlikuje od URL oblika. Ona izgleda ovako:

mailto:info@skolakoda.org

Možemo dodati temu poruke u URL adresu na sledeći način:

mailto:info@skolakoda.org?subject=Zdravo Svete!

Možemo definisati i adrese Cc i Bcc na sledeći način:

mailto:info@skolakoda.org?cc=mejl@gmail.com

Neki pregledači podržavaju i stavljanje teksta poruke u link sa upitom body=, pa možemo kombinovati sve zajedno na sledeći način:

mailto:info@skolakoda.org?subject=Zdravo Svete!&cc=mejl@gmail.com&body=Tekst poruke.

File

File URL adrese ukazuju na datoteke na lokalnom disku. Adrese lokalnih fajlova imaju tri kose crte umesto dve (jer fali naziv domena):

file:///dir1/dir2/file

Fajl adrese možemo koristiti samo kada testiramo stranice lokalno. Ako koristimo file adresu za linkove na web stranicama, a neko drugi pokuša da prati te linkove, neće uspeti, jer nema iste fajlova na svom hard disku.

Ako želimo povežemo fajlove u istom direktorijumu, koristimo relativne putanje, umesto file adrese.