Deo zbornika Napredni Javaskript

Samoizvršne anonimne funkcije

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Samoizvršna anonimna funkcija (self-executing anonymous function) ili smesta pozvan funkcijski izraz (immediately invoked function expression, skraćeno IIFE) je anonimna funkcija koja se izvršava odmah nakon što je definisana.

Samoizvršna anonimna funkcija je pre ES6 standarda služila za kreiranje lokalnog opsega i izbegavanje zagađenja globalnog imenskog prostora.

Pozivanje anonimne funkcije

Do sada smo anonimne funkcije uglavnom koristili za povratne pozive. Postoji još jedan način primene anonimne funkcije - pozivanje odmah nakon što se definiše:

(function() {
 console.log('Anonimna funkcija radi')
})()

Ova sintaksa može delovati čudno, ali samo smeštamo funkcijski izraz unutar zagrada, iza kojih se nalazi drugi par zagrada. Drugi par zagrada je poziv anonimne funkcije, i tu možemo proslediti argumente:

(function (ime) {
 console.log('Zdravo ' + ime)
})('Mile')

Postoji više načina da izvršimo anonimnu funkciju. Npr, možemo prvi par zagrada zatvoriti na kraju koda:

(function () {
 console.log('Anonimna funkcija radi')
}())

Takođe, možemo koristiti void operator i onda ne moramo zatvarati anonimnu funkciju u zagrade:

void function() {
 console.log('Anonimna funkcija radi')
}()

Vraćanje vrednosti

Samoizvršna funkcija može da vrati vrednost po potrebi, na sledeći način:

var rezultat = (function() {
 // telo funkcije
}())

Ovo se uglavom koristi za modul obrazac u Javascriptu. Tako pravimo modul zatvorenog opsega, koji ima neke javne metode:

const mathModule = (function() {

 /*** PRIVATNO ***/

 const MAX_SPEED = 256;
 let currentSpeed = 0;

 function toDegrees (angle) {
  return angle * (180 / Math.PI);
 }

 function toRadians (angle) {
  return angle * (Math.PI / 180);
 }

 function toCelsius(fahrenheit) {
  return (5/9) * (fahrenheit-32);
 }

 /*** JAVNO ***/

 return {
  toDegrees: toDegrees,
  toRadians: toRadians
 };
})();

U slučaju vraćanja vrednosti ne moramo stavljati anonimnu funkciju između zagrada, one se mogu nalaziti i nakon funkcije:

var rezultat = function() {
 // telo funkcije
}()

Ova sintaksa funkcioniše, ali može da izgleda zbunjujuće, jer, ako ne pročitate kraj funkcije, nećete znati da li je rezultat funkcija ili vraćena vrednost samoizvršne funkcije.

Opseg bloka kao alternativa

Ranije su se samopozivajuće anonimne funkcije koristile da zatvorimo promenljive u opseg:

(function () {
 var ime = "Aragorn"
})()

console.log(ime)

U verziji ES6 je uveden opseg bloka za let i const, što je umnogome smanjilo potrebu za pravljenjem opsega pomoću anonimnih funkcija:

{
 let ime = "Aragorn"
}

console.log(ime)

Literatura

 • MDN, IIFE
 • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.