Deo zbornika Uvod u web

Sistem imena domena

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Sistem imena domena (Domain Name System, skraćeno DNS) je internet imenik, u koji su upisani svi domeni i njihove adrese.

Centralni sistem domenskih imena je primjer klijent-poslužitelj aplikacije. DNS poslužitelj prevodi imena u IP adrese. Na primjer kada u web preglednik upišemo google.com, DNS poslužitelj vraća IP adresu 173.194.70.113. DNS poslužitelji, kao i simbolička imena, strukturirani su hijerarhijski. Dijelovi hijerarhije imena zovu se domene.

Poslužitelji na drugoj razini stabla, nazivaju se vršni poslužitelji. Tim poslužiteljima upravlja ICAAN (engl. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). U vršne domene spadaju tzv generičke domene .com, .info, .edu, .org ili nacionalne domene (engl. Country Code Top-Level Domain), npr. .hr, .au, .rs, .it.

Između ostalog, ICAAN-a dodjeljuje nazive domena organizacijama koje se nalaze niže u hijerarhiji. Te organizacije nazive vršnih domena opet mogu dodijeliti ili prodati ostalim niže rangiranim organizacijama. Takvim načinom dolazimo npr. do imena math.pmf.unizg.hr.

Prevođenje simboličkih imena kreće od lokalnog DNS poslužitelja. Ako on u svojoj bazi podataka nema zapisan podatak koji se od njega traži, taj poslužitelj postaje klijent i povezuje se vršnim poslužiteljem ili nekim od poslužitelja koji su odgovorni za pod-domene.

Izvor: Domina Hozjan, Blockchain (diplomski rad), Prirodoslovno–matematički fakultet, Zagreb, 2017.