Deo zbornika Uvod u web

Stilizovanje veza

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Podrazumevano stilizovanje veza prilično je nenadahnuto, ali s malo CSS-a možemo učiniti zadivljujuće stvari.

Prosto stilizovanje

Najlakši način stilizovanja veze je upotreba selektora tipa sidra (a). Na primjer, ovo će pravilo sva sidra obojati crveno:

a {
  color: red;
}

Možeš slobodno menjati boju i gledati kako radi:

<style>
a {
  color: red;
}
</style>

<a href="https://commons.wikimedia.org">Odvedi me negde</a>

Selektori pseudoklase

Selektor pseudoklase :link koristi se za ciljanje veza koje nisu bile posjećene, a selektor pseudoklase :visited za ciljanje posjećenih veza. Tako će u ovom primjeru sve neposjećene veze biti plave, a sve posjećene veze zelene:

<style>
a:link {
  color: blue;
}
a:visited {
  color: green;
}
</style>

<a href="https://sh.wikipedia.org">Wikipedija</a>
<a href="https://commons.wikimedia.org">Wikimedijina ostava</a>
<a href="https://news.ycombinator.com/news">Hakerske vesti</a>

Ostala dva selektora koja možete upotrijebiti za stilizovanje veza su dinamički selektori pseudoklasa :hover i :active. Dinamički selektor :hover služi za ciljanje elemenata kad se iznad njih nalazi miš, a :active cilja elemente kad su aktivirani. U slučaju veza, do aktiviranja dolazi kad se veza pritisne.

Tako će u ovom primjeru veza postati crvena kada se iznad nje postavi pokazivač miša ili kada se pritisne:

<style>
a:hover, 
a:active {
  color: red;
}
</style>

<a href="https://commons.wikimedia.org">Odvedi me negde</a>

Jedna od prvih stvari za koju većina dizajnera koristi ove selektore jest ukidanje podvlačenja veza, a zatim ponovno podvlačenje kada se iznad veze postavi pokazivač miša ili kada se pritisnu. To se radi postavljanjem svojstva text-decoration na none za neposjećene i posjećene veze, a na underline za veze iznad kojih je pokazivač i aktivne:

<style>
a:link, a:visited {
  text-decoration: none;
}
a:hover, a:active {
  text-decoration: underline;
}
</style>

<a href="https://commons.wikimedia.org">Odvedi me negde</a>

Redosled selektora

U prethodnom je primjeru redoslijed selektora vrlo važan. Ukoliko je redoslijed obrnut, stil neće raditi:

<style>
a:hover, a:active {
  text-decoration: underline;
}
a:link, a:visited {
  text-decoration: none;
}
</style>

<a href="https://commons.wikimedia.org">Odvedi me negde</a>

Razlog tome je kaskada. Kada dva pravila imaju jednaku specifičnost, prednost ima pravilo koje je definirano posljednje. U ovoj situaciji oba pravila imaju jednaku specifičnost pa će stilovi :link i :visited premostiti stilove :hover i :active. Da biste bili sigurni kako se to neće dogoditi, preporučljivo je primjenjivati stilove veza sljedećim redoslijedom:

a:link, a:visited, a:hover, a:active

Ovaj redoslijed lako se može zapamtiti s pomoću mnemotehničkog izraza LoVe:HAte, gdje L znači link (veza), V visited (posjećena), H hover (kada je pokazivač miša iznad veze), a A active (aktivna).

Izvor: Andy Budd, CSS Mastery: napredna Web rješenja (probno poglavlje), Zagreb 2006.

Priredio: Damjan Pavlica 2018.