Deo zbornika Napredni Javaskript

Svojstvo prototype

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Funkcije u JavaScriptu su zapravo objekti, koji sadrže metode i svojstva.

Neke od metoda su call(), apply() i bind(), a svojstva su length, constructor i prototype. Svojstvima funkcije možemo pristupiti na isti način kao svojstvima objekta. Na primer:

function kvadriraj(a, b) {
  return a * b
}

console.log(kvadriraj.length) // broj argumenata
console.log(kvadriraj.constructor)

Inicijalna vrednost svojstva prototype je prazan objekat. To je kao kada bismo sami dodali:

kvadriraj.prototype = {}

Prazan prototipski objekat možemo proširiti svojstvima i metodima. On nema uticaja na samu funkciju, ali se koristi ako je pozovemo kao konstruktor.

Proširenje prototipa konstruktorske funkcije

Recimo da imamo konstruktorsku funkciju Junak():

function Junak(ime, rasa) {
  this.ime = ime
  this.rasa = rasa
}

Ne moramo odmah u konstruktor funkciji pobrojati sva svojstva i metode objekta, već ih možemo naknadno dodati preko svojstva prototype, na sledeći način:

Junak.prototype.energija = 100
Junak.prototype.predstaviSe = function () {
  return 'Ja sam ' + this.rasa + ' ' + this.ime
}

Svi metodi i svojstva koje smo dodali u svojstvo prototype postaju dostupni čim krei­ramo novi objekat pomoću konstruktora.

const gimli = new Junak('Gimli', 'patuljak')
gimli.ime // "Gimli"
gimli.rasa // "patuljak"
gimli.predstaviSe() // "Ja sam patuljak Gimli"
gimli.energija // 100

Važno je napomenuti da je svojstvo prototype „živo“, jer svi objekti dele isti prototype objekat po referenci. Znači možemo da modifikujemo prototype u bilo kom trenutku, pa će svi objekti prepoznati promene. Na primer, možemo naknadno dodati novo svojstvo preko prototype:

Junak.prototype.ziv = true

Iako je objekat gimli kreiran pre nego što je definisano svojstvo ziv, ipak će mu imati pristup:

gimli.ziv // true

Ceo primer

function Junak(ime, rasa) {
  this.ime = ime
  this.rasa = rasa
}

Junak.prototype.energija = 100
Junak.prototype.predstaviSe = function () {
  return 'Ja sam ' + this.rasa + ' ' + this.ime
}

const gimli = new Junak('Gimli', 'patuljak')

console.log(gimli.ime)
console.log(gimli.rasa)
gimli.predstaviSe()
console.log(gimli.energija)

Junak.prototype.ziv = true
console.log(gimli.ziv)

Literatura

  • Ved Antani, Stojan Stefanov, Objektno-orjentisan JavaScript, Beograd, 2017.