Uslovi pohađanja

Ovaj ugovor regulište međusobna prava i obaveze predavača i polaznika kurseva Škole koda.

Obaveze predavača

Obaveze polaznika

Garancija kvaliteta

Ako je neki polaznik nezadovoljan kvalitetom obuke, biće mu vraćen iznos školarine za tekući mesec. Polaznik je dužan da pred grupom obrazloži čime je nezadovoljan, inače obaveza školarine ne prestaje.

Minimum polaznika

Minimum za rad grupe je 4 polaznika. Ukoliko grupa spadne ispod tog broja usled otkazivanja, bolesti i drugih razloga, obuka se može obustaviti, a polaznicima vratiti uplaćeni iznos školarine za tekući mesec.

Isto važi ukoliko se kurs prekine ranije iz bilo kog drugog razloga.