Deo zbornika Uvod u web

Uvod u CSS

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

CSS služi za stilizovanje HTML stranica. Ova dva jezika čine nerazdvojan par - HTML određuje strukturu, a CSS izgled stranice.

CSS pravilima možemo stilizovati bilo koji element. CSS možemo dodati HTML stranici na više načina. Na našim lekcijama će se obično nalaziti između dva <style> taga.

Učimo putem primera

U našem editoru možeš uživo isprobavati i menjati kod. Rezultat odmah izlazi na ekranu.

Slobodno menjaj zadate vrednosti u CSS-u (npr. upiši drugi naziv boje ili veličinu slova), ništa ne možeš pokvariti:

<h1>Zdravo svete</h1>

<p>Zdravo svete. Ja sam prvi pasus.</p>

<p>Zdravo, ja sam drugi pasus.</p>

<p>Ja sam samo običan tekst.</p>


<style>

body {
  background-color: orange;
}

h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}

p {
  font-size: 150%;
}

</style>

Gornji kod možeš prekopirati u .html fajl i pokrenuti sa svog računara!