Deo zbornika Uvod u web

Uvod u HTML

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

HTML je osnovni jezik weba. Sve stranice su njime napisane.

HTML je jezik za opis strukture dokumenta. HTML se sastoji od oznaka u uglastim zagradama, koji govore pregledaču od čega se sastoji naša stranica. Na primer <p> je pasus, <h1> naslov, a <img> slika.

Oznake (tagove) na svakoj stranici možeš videti klikom na desno dugme miša i View page source. Pažljivo pogledaj i pokušaj da prepoznaš neke od tagova.

Iako neki HTML tagovi utiču na prezentaciju, to nije osnovna namena jezika - time se bavi CSS.

Učimo putem primera

U našem editoru uživo možeš isprobavati kod, rezultat odmah izlazi na simulatoru uređaja. Slobodno pokušaj da promeniš bilo šta, ništa ne možeš pokvariti:

<h1>Zdravo svete</h1>

<p>Zdravo svete. Ja sam prvi pasus.</p>

<p>Zdravo, ja sam drugi pasus.</p>

<h2>Ja sam podnaslov</h2>

<p>Ja sam još samo jedan pasus.</p>

<h3>Ja sam još manji podnaslov</h3>

Gornji kod možeš prekopirati u .html fajl i pokrenuti sa svog računara!