Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Uvod u programski jezik C++

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

C++ je objektno orjentisan programski jezik, koji je napisao Bjarne Stroustrup 1983. godine kao poboljšanje jezika C. Prvobitno je nazvan C sa klasama.

Pored uvođenja klasa, uveo je i mnoštvo poboljšanja i olakšanja u radu sa kompleksnim sistemima poput grafičkog interfejsa i mrežnih okruženja.

Mnoštvo desktop programa je napisano u C++ programskom jeziku, a posebno igrice. Da biste učili C++ ne morate poznavati programski jezik C, ali ćete ga svakako bolje razumeti ako upoznate njegove korene. Preporuka je da naučite bar osnovne stvari u jeziku C pre nego što pređete na C++.

Za C++ možete koristiti brojne editore, kompajlere i IDE-e. Za učenje preporučujemo Code::Blocks, a za ozbiljne projekte Qt razvojno okruženje na Linuxu, ili Microsoft Visual Studio ako koristite Windows.

Izvor: Uvod u C++ programski jezik