Deo zbornika Uvod u web

Vežba: napravi padajući meni

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Padajući meni je često korištena navigaciona tehnika na sajtovima, koja omogućuje preglednu navigaciju, a ne zauzima mnogo prostora. Od sledeće HTML strukture, pomoću CSS-a napravi interaktivni padajući meni.

<nav>
 <ul>
  <li><a href="index.html">Naslovna</a></li>
  <li><a href="about.html">O nama</a>
   <ul>
    <li><a href="history.html">Istorija</a></li>
    <li><a href="team.html">Naš tim</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li><a href="services.html">Usluge</a>
   <ul>
    <li><a href="services/a.html">Izrada sajtova</a></li>
    <li><a href="services/b.html">Razvoj aplikacija</a></li>
    <li><a href="services/d.html">Razvoj igara</a></li>
    <li><a href="services/c.html">Pametne kuće</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li><a href="/contact. html">Kontakt</a></li>
 </ul>
</nav>

Pomoć

Potrebno je uraditi sledeće:

 • ukloniti margine i znakove za nabrajanje iz liste
 • poravnati stavke najvišeg nivoa horizontalno
 • podrazumevano sakriti podmenije
 • prikazati podmenije prelaskom miša iznad menija
 • stilizovati izgled menija (bonus)

Rešenje

<nav>
 <ul class="padajuci-meni">
  <li><a href="index.html">Naslovna</a></li>
  <li><a href="about.html">O nama</a>
   <ul>
    <li><a href="history.html">Istorija</a></li>
    <li><a href="team.html">Naš tim</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li><a href="services.html">Usluge</a>
   <ul>
    <li><a href="services/a.html">Izrada sajtova</a></li>
    <li><a href="services/b.html">Razvoj aplikacija</a></li>
    <li><a href="services/d.html">Razvoj igara</a></li>
    <li><a href="services/c.html">Pametne kuće</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li><a href="/contact. html">Kontakt</a></li>
 </ul>
</nav>

<style>
 ul,
 li {
  margin-left: 0;
  padding-left: 0;
 }

 li {
  list-style: none;
 }

 li ul {
  display: none;
 }

 li:hover ul {
  display: block;
 }

 .padajuci-meni {
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
 }

 .padajuci-meni > li {
  width: 20%;
 }
</style>