Deo zbornika Uvod u web

Vežba: napravi prilagodljivu navigaciju

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Vežba: Napravi prilagodljivu navigaciju za mobilne i desktop.

Data je sledeća struktura u HTML-u:

<nav>
  <a href="">Naslovna</a>
  <a href="">O nama</a>
  <a href="">Usluge</a>
  <a href="">Kontakt</a>
</nav>

Minimalno je potrebno da stavke navigacije imaju prikaz block za mobilne uređaje, a inline-block za ekrane šire od 800px.

nav a {
  display: block;
}

@media (min-width: 800px) {
 nav a {
   display: inline-block;
 }
}