Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Vežbe sa nizovima

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Zadaci za vežbanje sa nizovima (uglavnom brojeva). Rešenja su data u raznim programskim jezicima.

Članovi veći od narednog

Ispiši članove niza koji su veći od narednog člana.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int niz[] = { 33, 22, 77, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 7 };
  int n = sizeof(niz) / sizeof(int); // broj članova

  cout << "Clanovi niza koji su veci od narednog:" << endl;
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    if (niz[i] > niz[i + 1]) {
      cout << niz[i] << endl;
    }
  }
  return 0;
}

Parni članovi

Ispiši parne članove niza.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int niz[] = { 33, 22, 77, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 7 };
  int n = sizeof(niz) / sizeof(int);

  cout << "Ispis parnih clanova niza:" << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (niz[i] % 2 == 0) {
      cout << niz[i] << endl;
    }
  }
  return 0;
}

Zbir članova

Izračunaj i ispiši zbir članova niza.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int suma = 0;
  int niz[] = { 33, 22, 77, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 7 };
  int n = sizeof(niz) / sizeof(int);

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    suma = suma + niz[i];
  }
  cout << "Suma iznosi: " << suma << endl;
  return 0;
}

Članovi u rasponu

Ispiši članove niza u rasponu između 3 i 9 uključno.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int niz[] = { 33, 22, 77, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 7 };
  int n = sizeof(niz) / sizeof(int);

  cout << "Clanovi niza u rasponu izmedju 3 i 9 su: " << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (niz[i] >= 3 && niz[i] <= 9) {
      cout << niz[i] << endl;
    }
  }

  return 0;
}

Aritmetička sredina

Izračunaj i ispiši aritmetički sredinu svih članova niza.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  double suma = 0;
  int niz[] = { 33, 22, 77, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 7 };
  int n = sizeof(niz) / sizeof(int);

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    suma = suma + niz[i];
  }

  cout << "Aritmeticka sredina iznosi: " << suma / n << endl;
  return 0;
}

Veći od proseka

Izračunaj aritmetičku sredinu i ispiši članove niza veće od aritmetičke sredine.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  double suma = 0;
  int niz[] = { 33, 22, 77, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 7 };
  int n = sizeof(niz) / sizeof(int);

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    suma = suma + niz[i];
  }
  double as = suma / n;
  cout << "Aritmeticka sredina iznosi: " << as << endl;
  cout << "Clanovi veci od proseka su: " << endl;

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (niz[i] > as)
    {
      cout << niz[i] << endl;
    }
  }

  return 0;
}

Najbliži i najdalji od nule

Dat je niz od 10 realnih brojeva. Naći broj najbliži nuli i broj najdalji od nule.

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    float niz[10]={2, 3, 15, -14, -12.5, -1.5, 0.2, 11, -25, 4};
    float najblizi=niz[0];
    float najdalji=niz[0];

    for (int i=1; i<10; i++)
    {
        if (abs(niz[i]) < abs(najblizi)) najblizi=niz[i];
        if (abs(niz[i]) > abs(najdalji)) najdalji=niz[i];
    }

    cout << "Najblizi nuli je " << najblizi << endl;
    cout << "Najdalji od nule je " << najdalji << endl;
    return EXIT_SUCCESS;
}

Izvor: Programski jezik C++, riješeni primjeri i zadaci