Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Vežbe sa pokazivacima

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Zadaci za vežbanje osnovnih operacija sa pokazivačima.

Zbir članova niza

Napiši program za ispis zbir članova niza koristeći pokazivače.

#include <stdio.h>

int main() {
  int a[] = {3, 4, 7, 44, 66, 22, 7};
  int n = sizeof(a)/sizeof(a[0]);
  int i, zbroj = 0, *pa;
  pa = &a[0];

  for (i = 0; i < n; i++) {
    zbroj += *(pa + i);
  }

  printf("Zbir n brojeva je %d", zbroj);

  return 0;
}

Literatura