Deo zbornika Napredni Javaskript

Zaustavljanje propagacije događaja

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Postoji scenario kada želimo da klik na dugme ne aktivira klik na roditeljskim elementima. U takvim situacijama možemo zaustaviti propagaciju događaja.

Primer

U naredno primeru imamo nekoliko slušača klik događaja, dodatih na različite elemente. Povratne funkcije se pozivaju po redosledu propagacije naviše. Stoga, ako pozovemo e.stopPropagation() na ciljnom elementu, biće zaustavljena propagacija događaja na roditelje:

<button id="dugme">Klikni me!</button>

<script>

document.getElementById('dugme').addEventListener('click' , function(e) {
  alert('Klik na dugme')
  e.stopPropagation()
})

document.body.addEventListener('click', function() {
  alert('Klik na telo dokumenta')
})

document.addEventListener('click', function() {
  alert('Klik na dokument')
})

window.addEventListener('click', function() {
  alert('Klik na prozor')
})

</script>

Kada kliknemo na dugme, videćemo samo jednu poruku, zato što se događaj ne propagira dalje. Ako probamo isti primer bez e.stopPropagation(), videćemo da svi događaji rade.

Objekat događaja se po konvenciji označava slovom e, što je skraćeno od event.

Zaustavljanje propagacije smatra se opasnom praksom i ne treba je koristiti bez jakog razloga.