Deo zbornika Uvod u programiranje kroz C

Zdravo C++

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Program Zdravo Svete u programskom jeziku C++ je veoma sličan programu Zdravo Svete u programskom jeziku C.

Zdravo Svete

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    cout << "Zdravo C++!" << endl;
    return 0;
}

Objašnjenje

Čak i ovako jednostavan program ima dosta delova koje treba objasniti.

#include <iostream>

Program zahtjeva od prevoditelja da u program uključi biblioteku iostream, standardnu ulazno/izlaznu biblioteku koja omogućuje ispis na ekranu. Napomena: #include nije naredba jezika nego se radi o pretprocesorskoj naredbi.

using namespace std;

Svi elementi standardne C++ biblioteke su deklarirani u ovome što piše namespace sa imenom std.

int main ()

Svaki program mora imati jednu main funkciju. Sav kod unutar main zagrada se izvršava. int pretstavlja integer (cijeli broj) što govori da će program pri završetku izvođenja programa vratiti cijeli broj.

cout << "Hello World";

Ovo ispisuje Hello World! na ekran. cout pretstavlja standardni ispisni tok. Možemo taj red napisati i ovako:

cout << "Hello World" << endl;

endl pretstavlja End Line (kraj linije) odnosno ispis u novi red. Tako bi naredna rečenica bila u redu ispod.

return 0;

Tom naredbom glavni program javlja operacijskom sustavu da je program uspješno završen.

Izvor: Uvod u C++ programiranje