Deo zbornika Učimo Javascript

Funkcije povratnog poziva (callback)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Kada jednu funkciju prosledimo drugoj, a zatim druga izvrši prvu, prvu nazivamo funkcijom povratnog poziva (callback). Ako ona nema naziv, onda je to anoni­mna funkcija povratnog poziva.

Povratne funkcije su obično anonimne. Prosleđeni anonimni funkcijski izraz je poznat kao lambda funkcija. Uobičajeni primeri upotrebe povratnih funkcija su događaji i metodi nizova, poput map i filter.

Klasične povratne funkcije

Na primer, metoda niza map prima povratnu funkciju kao parametar:

const brojevi = [1,2,3]

const mapirano = brojevi.map(function(n) {
  return n * n
})

console.log(mapirano)

Povratna funkcija prima trenutni član niza i vraća novu vrednost.

Streličaste povratne funkcije

Streličasta funk­cija omogućuje pregledniju sintaksu za pisanje lambda funkcija:

const brojevi = [1,2,3]

const mapirano = brojevi.map(n => n * n)

console.log(mapirano)

Arrow funk­cije su uvek anonimne, ali ih možemo dodeliti nekoj konstanti i koristiti na sledeći način:

const brojevi = [1,2,3]
const kvadriraj = n => n * n

const mapirano = brojevi.map(kvadriraj)

console.log(mapirano)

Povratne funkcije događaja

Anonimne povratne funkcije se često prosleđuju događajima, na primer:

document.body.addEventListener('dblclick', function() {
  document.body.style.backgroundColor = 'lightgray'
})

Anonimnu funkciju iz gornjeg primera možemo imenovati na sledeći način:

function promeniBoju() {
  document.body.style.backgroundColor = 'yellow'
}

document.body.addEventListener('dblclick', promeniBoju)

Ukoliko povratna funkcija prima parametre, pozivamo je u telu anonimne funkcije:

function promeniBoju(boja) {
  document.body.style.backgroundColor = boja
}

document.body.addEventListener('dblclick', function() {
  promeniBoju('black')
})