< Nazad na kurseve

Učimo Javascript

Email Twitter LinkedIn Facebook Google
Učimo Javascript

Nauči da programiraš kroz popularni jezik JavaScript. Nauči da oživljavaš stranice pomoću interakcije. Nauči da praviš web aplikacije.

Za uspešno praćenje kursa preporučuje se osnovno poznavanje HTML-a i CSS-a.

Prijava za obuku

Uvod

Instalacija i pokretanje

Promenljive i nepromenljive

Tipovi podataka

Brojevi i računanje

Rad sa tekstom

Funkcije

Logika

Petlje i ponavljanje

Rad sa nizovima

Objekti

Klase i nasleđivanje

Kodni standard

Front-end programiranje

Frontend vs. backend

Okruženje pregledača

Objektni model dokumenta (DOM)

Događaji

Učitavanje podataka (AJAX i API)

Validacija korisničkog unosa

Multimedija

Node.js bekend servisi

Testiranje

Završni projekat